Termeni si Conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2. ALTE DISPOZIȚII / ACCEPT UTILIZARE

3. REGULAMENTUL CAMPANIEI “PUNCTE BONUS”

 

1. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 

La Iancu se angajează să respecte cu stricteţe dispoziţiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date şi se angajează să nu transmită datele personale ale clienţilor către terţi.

Datele solicitate pe acest site sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, domiciliul si adresa de email.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către La Iancu numai în scopul declarat al acestui site.
 

2. ALTE DISPOZIȚII / ACCEPT UTILIZARE
 

Site-ul si toate elementele acestuia (grafica Web, texte, programe etc.) sunt apărate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins in acest site se pedepseste conform legilor in vigoare.

Aceşti Termeni şi Condiţii alcătuiesc întreaga înţelegere dintre La Iancu şi Utilizatori/Clienţi în legatură cu utilizarea de către aceştia a site-ului nostru şi înlocuieşte orice întelegeri sau acorduri anterioare (orale sau scrise) cu privire la utilizarea de către Clienţi a site-ului nostru.

Eventualele litigii apărute între La Iancu şi Client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti române competente material şi teritorial de la sediul La Iancu.

Clientul este in mod expres de acord că utilizarea acestui site se face pe propria raspundere. www.laiancu.ro nu garanteaza ca acest site va functiona fara intreruperi sau fara erori.

 Continutul publicat pe Site este furnizat numai in scop de informare si uz personal al utilizatorilor si nu poate fi copiat, reprodus, distribuit, transmis sau republicat in nici un fel si cu nici un alt scop fara acordul scris la titularului Site-ului.

Prin accesarea Site-ului utilizatorii isi exprima acordul sa nu altereze, dezactivese, eludeze sau interfereze in orice fel cu elementele de securitate ale prezentului Site.

Desi incercam in permanenta sa pastram continutul cat mai actualizat, ne rezervam dreptul de a publica informatii avand doar titlu informativ, declinand orice tip de responsabilitate cu privire la eventualele erori survenite in urma accesarii Site-ului precum si cu privire la virusii si alte evenimente informatice similare ce ar putea fi transmise prin intermediul Site-ului catre calculatoarele utilizatorilor.

 

3. REGULAMENTUL CAMPANIEI “PUNCTE BONUS”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei “PUNCTE BONUS” este S.C. IBERIC MASTER SRL, cu sediul in: str. 23 August, nr. 2, Oras Otopeni, Jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3146/2012, Cod Unic de Inregistrare RO30870353, reprezentata legal prin Catalin Iancu, in calitate de Administrator.

1.2. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului, prin afisare pe site-ul www.laiancu.ro

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania “PUNCTE BONUS” se va desfăşura zilnic începand cu data de 15 martie 2015 pana la data de 15 martie 2018, incetarea acesteia fiind hotarata de organizator ca fiind 15 martie 2018 si anuntata pe site-ul www.laiancu.ro. In situatia in care organizatorul va decide prelungirea campaniei, va comunica aceasta prelungire pe site-ul www.laiancu.ro, specificand si termenii si conditiile in care se va derula.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această campanie poate participa orice persoana fizica, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie.

3.2. Nu pot participa la aceasta campanie angajaţii organizatorului, precum şi rudele acestora de gradul I (copii, părinţi) sau sotul/sotia acestora.

SECŢIUNEA 4. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI

4.1. La fiecare comanda se acumuleaza puncte pe care clientul le poate cheltui oricand. Un punct se acumuleaza la fiecare 15 lei din comanda. 1 punct = 1 leu. Punctele se pot cheltui la o urmatoare comanda, cu conditia ca suma finala de plata, dupa cheltuirea punctelor, sa nu fie mai mica de 30 lei si sa respecte comanda minima de livrare pentru fiecare zona in parte. 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE PARTICIPARE

5.1. La acesta campanie poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile din Secţiunea 3 si care au sau isi creeaza un cont, furnizand organizatorului datele urmatoare: nume, prenume, CNP, data nasterii, numar de telefon, email, adresa.

5.2. Punctele cumulate sunt asociate contului clientului.

5.3. Clientul/beneficiarul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acesta campanie.

5.4. Organizatorul are urmatoarele drepturi:

- sa modifice oricand termenii si conditiile de participare, modificari valabile de la data efectuarii acestora si care vor fi afisate pe site-ul: www.laiancu.ro.

5.5. Pentru acordarea punctelor bonus vor fi luati in considerare doar participantii/ beneficiarii care au un cont complet.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI CAMPANIE

6.1. Puncte bonus asociate contului clientului.

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Punctele bonus se aplica la cererea clientului.

7.2. Suma finala de plata, dupa aplicarea reducerii trebuie să respecte comanda minimă pentru fiecare zonă de livrare în parte, după cum urmează:

30 lei - Otopeni, Tunari.
80 lei - Ștefăneștii de Jos/ Ștefăneștii de Sus (inclusiv Complex Cosmopolis), Șos. Odaii, București-Ploiești (IKEA), București-Ploiești (VOLVO/ Dr. Agatului); Bucuresti-Ploiești (WILLBROOK/ Codrii Cosminului), Balotești, Mogoșoaia.
100 lei - Băneasa (inclusiv Academia de Poliție, Aleea Privighetorilor, Biharia, Ficusului, Gheorghe Ionescu Sisești, Ion Ionescu de la Brad, Jandarmeriei); Bd. Expoziției, Pipera, Corbeanca, Ostratu, Săftica.

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima consimtamantul expres si neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, data nasterii, telefon, adresa de e-mail) de catre Organizator in scopul: acordarii punctelor bonus catre clienti si de marketing si reclama.

8.2. Datele personale ale participantilor sunt confidentiale si vor fi folosite doar pentru scopurile precizate.

8.3. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Participantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale si de a solicita stergerea datelor.

8.4. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului cu o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa str. 23 August, nr. 2, Oras OtopenI, Jud. Ilfov, iar acesta se obliga: sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an; sa rectifice, actualizeze, blocheze, elimine sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute între organizator şi participanţii la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

10.1. Campania va putea fi intrerupta în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afişare pe site-ul www. laiancu.ro

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI

11.1. Participarea la acesta Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

11.2. Validarea câştigătorilor şi modul în care acest campanie se organizează reprezintă dreptul exclusiv al organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului.

11.3. Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.laiancu.ro, pe toată perioada de desfasurare a campaniei. De asemenea, va putea fi oferit in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului.

11.4. Punctele bonus acumulate nu pot fi cheltuite in scopul beneficierii de alte discounturi sau promoții La Iancu.

11.5. Discounturile și promoțiile nu se cumulează.